Go up SCRIBO PR Contact SCRIBO PR Contact

IMEA Consulting / Kata Leutar

IMEA Consulting / Kata Leutar

Što nas motivira? Novi poslovi, novi izazovi i novi projekti. A kada se naši novi klijenti uspješno bave povećavanjem fleksibilnosti, motiviranosti i efikasnosti u poslovnom okruženju, naša inspiracija također dodatno proradi.

Potrudili smo se da se ona i vidi na web stranici IMEA Consultinga, tvrtke iza koje stoji Kata Leutar, terapeutski savjetnik koji pojedincima i tvrtkama pomaže da ostvare svoje ciljeve. U nekoliko smo sastanaka lako odredili zajedničku misiju, stavili planove na papir i brzo ih prebacili u digitalni svijet opisujući predani rad IMEA Consultinga riječima, grafičkim dizajnom i izradom vizualnog identiteta, tj. logotipa.

Klijent: IMEA Consulting / Kata Leutar
Industrija: Poslovno savjetovanje
Usluge: Izrada logotipa, fotografiranje, izrada web stranice
Datum: ožujak 2019.

Cilj ove suradnje bio je predstaviti svrhu rada IMEA Consultinga i Kate Leutar na novoj web stranici i u tome smo, vjerujemo, bili uspješni.

drugi (blablaju)
o nama.

Iako imam tu sreću da radim posao koji volim te samim time prepreke u poslu postaju samo izazovi, jedan od većih izazova u poslovanju bili su kako svoj posao i svoju svrhu pretočiti u riječi i djela koje će moja ciljana publika pročitati na pravi način i osvijestiti važnost mog posla. Tu prepreku uspješno sam prešla sa svojim poslovnim partnerom SCRIBO PR. Ono što je za mene karakteristično je da svoje poslovne partnere ne biram samo po referencama, nego i po kriteriju temeljnih vrijednosti koje moramo dijeliti. Etika, ljubav prema poslu, važnost partnerskog odnosa te iskrenost kao temelj svake kvalitetne suradnje, samo su neke vrijednosti koje sam prepoznala kod njih. U našoj suradnji dobila sam da se moja ljubav prema ovom poslu može osjetiti u svakom tekstu, dobrobit korisnika je jasno prikazana kao najveći zajednički cilj, kreativnost je postala svakodnevica, a partnerski feedback glavni kriterij idem li u pravom smjeru. Otkad imam njih, sigurna sam da svaki moj marketinški i PR-ovski izazov ima najkreativnije i najjednostavnije rješenje. Ključ uspješnosti svakog posla skriva se u jednostavnosti, tj. u SCRIBO PR  agenciji.

Kata Leutar

IMEA Consulting